เงื่อนไขการ ให้เช่ารถตู้

 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 8 ที่นั่ง 10 ที่นั่งและ 14 ที่นั่ง(เฉพาะรุ่น) / คัน
 • พนักงานขับรถจะปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย และความสะดวกสบายของ ผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงขึ้นอยู่กับ การพิจารณาเส้นทาง สภาพผิว การจราจรและสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินภายในรถ
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือสงสัยว่าจะมี สิ่งผิดกฎหมายภายในรถพนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อ ความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด

ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน / ค่าผ่านทางพิเศษ / ค่าจอดรถ

 • วันที่ออกเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถังไว้ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการที่จุดนัดหมายทุกครั้ง
 • การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อไป ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมัน รถให้เต็มถังทุกครั้ง เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมาย
 • ค่าทางด่วน / ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าจอดรถ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการเช่ารถตู้ไป-กลับภายใน 1 วัน

 • ระยะเวลาการเช่า 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง / หรือนับเวลาตั้งแต่ที่ผู้ใช้บริการกำหนด แต่ไม่เกิน 20.00 น.ของวันนั้น
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการออกเดินทางก่อนเวลา 06.00 น.คิดค่าบริการเพิ่มอีก 200 บาท/ชั่วโมง
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม อีก 200 บาท/ชั่วโมง
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

ระยะเวลาการ เช่ารถตู้มากกว่า 1 วัน

 • วันที่ออกเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม ให้นับเป็นค่าบริการ 1 วัน
 • พนักงานขับรถจะปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นพนักงานขับรถ จะต้องได้พักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม อีก 200 บาท/ชั่วโมง
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการเดินทางกลับถึงจุดหมายเกินเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

พุทธอุทยานเพชบุระ จ.เพชรบูรณ์
พุทธอุทยานเพชบุระ จ.เพชรบูรณ์
ท่าน้ำวัดไร่ขิง
ท่าน้ำวัดไร่ขิง
สถานที่ทำบุญในวัดไร่ขิง
สถานที่ทำบุญในวัดไร่ขิง
สถานีรถไฟหัวหิน
สถานีรถไฟหัวหิน
บริการรถตู้ VIP 8 ที่นั่ง 10 ที่นั่ง 14 ที่นั่ง รถบัสปรับอากาศ

บริการของเรา

 • บริการรถตู้ VIP 8 ที่นั่ง / 10 ที่นั่ง / 14 ที่นั่ง / รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
 • ให้บริการเช่ารถตู้ VIP และรถบัส เพื่อการเดินทางภายในประเทศ ทั้งรถตู้ปรับอากาศทรงสูง รุ่น Toyota Commuter D4D แบบ 8,10และ 14ที่นั่ง รถบัสปรับอากาศ2 ชั้น(42 ที่นั่ง) สภาพรถใหม่ สะอาด ปลอดภัยสูง พร้อมพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในเส้นทางการเดินทางต่างๆ เพื่อที่ท่านจะมั่นใจในความปลอดภัยจากการเดินทางกับเรา
 • บริการจัดนำเที่ยว ทัวร์ดูงาน สัมมนา
 • บริการจองห้องพักทั่วโลกผ่าน Agoda, Expedia, Booking.com และ Hotelscombined